Ανάλυση Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) = Analysis of Limited Liability Company (L.T.D.)

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Ανάλυση Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) = Analysis of Limited Liability Company (L.T.D.)

Λελεκάνου, Ευαγγελία

Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.). Οι Ε.Π.Ε. περιγράφονται από το Ν. 3190/1955 και τις μετατροπές του. Η Ε.Π.Ε. είναι η πιο ασφαλής εταιρία ανάμεσα στις υπόλοιπες. Θα αναλυθούν λίγο πράγματα γενικά για τις εταιρίες και θα γίνει μια εισαγωγή στις Ε.Π.Ε. με τον ορισμό της και με τα βασικά χαρακτηριστικά της. Αναφέρονται όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για την σύστασή της και στο τρίτο αναλύονται τα όργανά της. Περιγράφονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εταίρων και στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις και τα βιβλία που είναι υποχρεωμένες να τηρούν. Περιγράφονται οι μεταβολές των Ε.Π.Ε., η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου και οι μεταβολές των Ε.Π.Ε. Περιγράφονται οι διαδικασίες λύσης και εκκαθάρισης των Ε.Π.Ε. Τέλος περιγράφονται το καταστατικό και κάποιες λογιστικές εγγραφές μιας Ε.Π.Ε.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2013


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)