Μετατροπή από ατομική επιχείρηση σε Ανώνυμη Εταιρεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Μετατροπή από ατομική επιχείρηση σε Ανώνυμη Εταιρεία

Βιτουλαδίτη, Ευτυχία-Μαρία

Στην εργασία αυτή αναπτύσσεται το θέμα της μετατροπής μιας ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε. Ξεκινώντας αναλύεται η έννοια της Α.Ε., δηλαδή ποιά στοιχεία απαιτούνται για τη δημιουργία της, πως διοικείται και λειτουργεί, πως φορολογείται, στοιχεία δηλαδή που μας παρέχουν τη δυνατότητα να έχουμε μια γενική εικόνα μιας ανώνυμης εταιρείας. Αναλύεται η μετατροπή επιχειρήσεων σε άλλους τύπους νομικούς τύπους εταιρειών, ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μετατροπής, οι νομικές και λογιστικές συνέπειες αυτής, η διαδικασία και οι νόμοι, εστιάζοντας στη μετατροπή μιας ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε., όπου είναι και το αντικείμενο της εργασίας. Δίνονται δύο λογιστικά παραδείγματα μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε., το πρώτο αφορα τη μετατροπή μιας ατομικής επιχείρησης Β΄ Κατηγορίας Βιβλίων σε Α.Ε. και το δεύτερο μετατροπή ατομικής επιχείρησης Γ΄ Κατηγορίας Βιβλίων σε Α.Ε. Στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα της προηγούμενης ανάπτυξης του θέματος, τα οποία είναι ικονομικά,κοινωνικά και προσωπικά.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Εταιρείες - Μετατροπή και συγχώνευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.