Χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων από τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο: μελέτη περίπτωσης

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων από τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο: μελέτη περίπτωσης

Σακελλάρης, Δημήτριος

Το θέμα που πραγματεύεται η εργασία είναι η Χρηματοδότηση των επιχειρηματικών σχεδίων από τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Η σημαντικότητα των επιχειρήσεων μικρομεσαίων και μεγάλων, ορίζεται από το οικονομικό περιβάλλον που αυτές δημιουργούν και μέσα στο οποίο εντάσσονται, καθώς και από τον αριθμό των θέσεων εργασίας που καλύπτουν. Η στήριξη τους από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις διάφορες πολιτικές που ακολουθούνται κατά καιρούς, καθορίζει την εξέλιξη ολόκληρων των κοινωνιών. Έγινε μια προσπάθεια μελέτης της δομής και λειτουργίας των επιχειρήσεων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν από τη μια και του τρόπου χρηματοδότησης και στήριξης επιχειρηματικών τους σχεδίων από τον τραπεζικό κλάδο από την άλλη. Γίνεται η διάκριση μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, παραθέτονται αριθμητικά δεδομένα τους και αναλύονται ευρωπαϊκές πολιτικές που αποσκοπούν στη στήριξη τους. Παράλληλα παρουσιάζονται οι πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, που τις ωθούν σε αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης. Ο τραπεζικός κλάδος η λειτουργία του και οι τρόποι χρηματοδότησης που διαμορφώνει, μελετώνται εκτενώς. Γίνεται παρουσίαση αριθμητικών δεδομένων και δεικτών για τις επιχειρήσεις και το σύνολο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Μέσα από τα αριθμητικά αυτά στοιχεία, δίνεται μια σαφής εικόνα για την πορεία και εξέλιξη των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και τη βιωσιμότητα τους. Αναλύεται ένα συγκεκριμένο τραπεζικό προϊόν, το Πειραιώς επιχειρείν στέγης και εξοπλισμού της τράπεζας Πειραιώς. Αναλύονται τα γενικά στοιχεία και οι προϋποθέσεις του προγράμματος και παραθέτονται επιπλέον πληροφορίες που προέκυψαν από τη συζήτηση με την Μαρία Κουτσούκου, υπεύθυνη δανείων του καταστήματος Χαλκίδας της Τράπεζας Πειραιώς. Στην τελευταία ενότητα του κεφαλαίου αυτού, περιγράφεται η χρηματοδότηση της κατασκευής του μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού σταθμού της χώρας στη Λάρισα, από την τράπεζα Πειραιώς.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικός σχεδιασμός
Επιχειρήσεις - Χρηματοδότηση
Τραπεζικά δάνεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2013


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)