Αξιολόγηση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων του ποταμού Λουδία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Αξιολόγηση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων του ποταμού Λουδία

Στουλιόπουλος, Νικόλαος

Στην παρούσα πτυχιακή, σε πρώτη φάση γίνεται λεπτομερής περιγραφή του π. Λουδία, των χαρακτηριστικών του όπως η παροχή του, ο τρόπος δημιουργίας του καθώς και τις πηγές ρύπανσης του όπως οι ΟΤΑ και οι βιομηχανίες της περιοχής. Έπειτα παρουσιάζονται κάποιες αναλύσεις των νερών του Λουδία και εκτιμώνται οι επιπτώσεις που έχουν προκληθεί στο οικοσύστημα του. Τέλος αναφέρονται κάποιοι τρόποι αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων του ποταμού τα οποία οξύνονται ολοένα και περισσότερο.Ποταμός είναι μια επιμήκης υδατοσυλλογή με τρεχούμενο νερό, το οποίο ρέει προς τα κατάντη με τη βαρύτητα. Υπάρχουν ποταμοί με συνεχή ροή και άλλοι με περιοδική ροή. Στις ξηρές περιοχές συναντά κανείς πολλούς ποταμούς με περιοδική ροή και μάλιστα εντελώς ακανόνιστη ιδίως όταν το υπόστρωμα της αποτελείται από ασβεστολιθικά υλικά. Το νερό των ποταμών προέρχεται κυρίως από τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα και από την επιφανειακή απορροή.

Thesis
NonPeerReviewed

Υδάτινοι πόροι - Διαχείριση
Ποταμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.