Τοίχος αντιστήριξης και βαθιές θεμελιώσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Τοίχος αντιστήριξης και βαθιές θεμελιώσεις

Ευσταθίου, Ευανθία

Τα εδάφη αποτελούνται από στερεά σωματίδια ανάμεσα στα οποία υπάρχουν κενά. Τα κενά αυτά (πόροι), μπορεί να είναι πλήρη αέρα ή και νερό. Ένα έδαφος του οποίου τα κενά είναι πλήρης νερού ονομάζεται κορεσμένα. Εάν μέρος τον κενών πληρούνται από αέρα ή κάποιο άλλο αέριο τότε το έδαφος ονομάζεται μερικώς κορεσμένο ή μη κορεσμένο. Περαιτέρω τα εδάφη διακρίνονται σε μη συνεκτικά και σε συνεκτικά. Για παράδειγμα μη συνεκτικών εδαφών είναι η άμμος, το χαλίκι, δηλαδή υλικά που αποτελούνται από μη εξαλλοιωμένα τεμάχια πετρωμάτων. Αντίθετα, η άργιλος και τα διάφορα αργιλικά εδάφη που αποτελούνται από εξαλλοιωμένα τεμάχια πετρώματος κατατάσσονται στα συνεκτικά εδάφη.

Thesis
NonPeerReviewed

Σκυρόδεμα
Θεμελιώσεις
Έδαφος - Σύνθεση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.