Θεωρία της ψυχολογίας ενός ηγέτη

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Θεωρία της ψυχολογίας ενός ηγέτη

Τσόκου, Χριστίνα

Η ηγεσία αποτελεί έναν καλό μηχανισμό ώθησης προς την επιτυχία, αλλά ακόμα και η συγκεκριμένη λειτουργία δεν είναι εύκολο να αποδώσει τα καλύτερα αποτελέσματα μέσα σε αυτό το δυσμενές κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο (Μπουραντάς, 2005). Όπως όλοι οι τομείς μιας κοινωνίας που συνεχώς μεταβάλλεται πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτές τις αλλαγές, έτσι και η ηγεσία δεν μπορεί να παραμείνει ανεπηρέαστη από τις σύγχρονες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι οικονομικές μονάδες του κόσμου μας. Μέσω της επεξήγησης τριών κορυφαίων ικανοτήτων ηγεσίας, παρατίθενται τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να προσδιορίζουν τον ιδανικό - αποτελεσματικό ηγέτη. Η υπαρξιακή νοημοσύνη ως μέσο γνώσης του βαθύτερου εαυτού, η φρόνηση ως μέσο λήψης σωστών αποφάσεων και η μοναξιά ως μέσο αποκοπής από το ευρύτερο περιβάλλον και μέσο αναζήτησης των στόχων και του οράματος του ηγέτη, κρύβουν στους κόλπους τους πολλές ικανότητες που είναι αναγκαίες για τον ηγέτη της σύγχρονης εποχής. Ταυτόχρονα, γίνεται μια προσπάθεια σκιαγράφησης του προφίλ του ιδανικού ηγέτη και εξάγεται το συμπέρασμα ότι η αποτελεσματική ηγετική συμπεριφορά ακόμα και μέσα στο πλαίσιο μιας αβέβαιης εποχής μπορεί να αποκτηθεί. Μπορεί να καλλιεργηθεί σε έναν άνθρωπο (ηγέτη) εφόσον εκείνος έχει ανεπτυγμένη υπαρξιακή νοημοσύνη και κατά συνέπεια γνωρίζει άπταιστα όλες τις πτυχές του εαυτού του, εφόσον λειτουργεί με βάση τη φρόνηση και λαμβάνει αποφάσεις με σοφία, όχι μόνο για το δικό του καλό αλλά και για το συλλογικό καλό και τέλος, εφόσον αναζητά καταστάσεις μοναξιάς, προκειμένου να ανασύρει παλαιότερες εμπειρίες και να διδάσκεται από αυτές, προκειμένου να κάνει την αυτοκριτική του και να διαμορφώνει μέσω του εσωτερικού του κόσμου, μέσω της διαίσθησής του, ένα όραμα προς το οποίο να οδηγεί τους ανθρώπους του. Το προφίλ λοιπόν του ιδανικού ηγέτη, είναι ο άνθρωπος που ακόμα και αν δεν έχει φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα μπορεί να έχει όλες τις προϋποθέσεις να αγγίξει την έννοια του «ιδανικού» αν χαρακτηρίζεται από τις τρεις προαναφερθείσες εσωτερικές διαδικασίες (Μπουραντάς, 2005). Η υπαρξιακή νοημοσύνη, η φρόνηση και η μοναξιά, όχι ως αρνητική έννοια, συμβάλλουν στην άσκηση αποτελεσματικής ηγεσίας στις σύγχρονες προκλήσεις, παρέχοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχει ανάγκη κάθε επιχείρηση, μέσω των ανθρώπων της και ειδικότερα, μέσω των ηγετικών της στελεχών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηγεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)