Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου: εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και χρήση νερού = Environmental impact assessment project of "sewage placement plant and use of water"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου: εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και χρήση νερού = Environmental impact assessment project of "sewage placement plant and use of water"

Σισμανίδου, Θεοδώρα
Μίχου, Ειρήνη
Λιακοπούλου, Ουρανία

Στην μελέτη γίνεται καταρχήν περιγραφή των έργων αποχέτευσης του Βατερού μαζί με τα δίκτυα μεταφοράς των λυμάτων προς την εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων . Το σύστημα αποχέτευσης κατασκευάζεται χωριστικό, ενώ το ήδη υφιστάμενο παντορροϊκό δίκτυο που καλύπτει μέρος του οικισμού θα μετατραπεί σταδιακά και ανάλογα με τη πρόοδο κατασκευής των έργων σε δίκτυο ομβρίων. Η μονάδα επεξεργασίας σχεδιάζεται από τώρα για την παροχή αιχμής 40ετίας 3500 περίπου Μ.Ι.Π. αφού οι διαφορές 20ετίας και 40ετίας είναι τόσο μικρές που δεν επιτρέπουν κλιμάκωση της κατασκευής (βλέπε παράγραφο 5.2).

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον - Μόλυνση
Λύματα - Καθαρισμός
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.