Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε.

Φούντα, Ροδάνθη

Η μετατροπή γίνεται μόνο για τις εταιρείες που έχουν νομική προσωπικότητα. Δεν είναι δυνατή η μετατροπή εταιρείας χωρίς νομική προσωπικότητα (όπως η αστική εταιρεία και η αφανής εταιρεία). Η μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε. δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του εμπορικού δικαίου, αλλά από τους αναπτυξιακούς νόμους. Οι αναπτυξιακοί νόμοι θεσπίζουν φορολογικά κίνητρα για την μετατροπή ή την συγχώνευση επιχειρήσεων.Γίνονται μετατροπές και μεγάλων εταιρειών Α.Ε. Ε.Π.Ε. σε μικρές Ο.Ε., Ε.Ε.Όταν όμως γίνεται μετατροπή ατομικής επιχείρησης ή προσωπικών εταιρειών σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. δημιουργούνται εταιρείες με μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια και εμπιστοσύνη στην αγορά. Η συγκέντρωση μεγαλύτερων κεφαλαίων βοηθάει τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους ή να επενδύσουν σε νέους τομείς. Αυτό σημαίνει δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Κατά συνέπεια τα οφέλη στην εθνική οικονομία είναι μεγάλα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Εταιρείες - Μετατροπή και συγχώνευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.