Η λιγνιτική ιπτάμενη τέφρα ως παραπροϊόν

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η λιγνιτική ιπτάμενη τέφρα ως παραπροϊόν

Γεωργίου, Λεωνίδας
Μπούτζης, Σπυρίδων
Κύριος, Σπυρίδων

Λόγω της μη επαρκούς εμπειρίας στον Ελληνικό χώρο σε έργα με χρήση της τέφρας με υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο (ασβεστούχος τέφρα) στο σκυρόδεμα, εκτιμάται ότι απαιτείται ένας χρόνος εξοικείωσης του τεχνικού κόσμου με την χρήση της ιπτάμενης τέφρας ως δομικής κονίας για την παραγωγή σκυροδέματος. Με το δεδομένο αυτό η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε όπως, οι τύποι της τέφρας που προδιαγράφονται στο παρόν σχέδιο εθνικών προδιαγραφών, χρησιμοποιηθούν κατά την πρώτη χρονική περίοδο (έως δέκα χρόνια) ισχύος του προτύπου σε εφαρμογές άοπλου σκυροδέματος καθώς επίσης σε κονιάματα και ενέματα. Ενδεικτικά αναφέρονται εφαρμογές στις οποίες θα έβρισκαν άμεση εφαρμογή οι Ελληνικές έφρες εφόσον καλύπτονται από το παρόν σχέδιο εθνικών προδιαγραφών. Σκυροδέματα μαζικών κατασκευών π.χ. φράγματα, μπλόκια, τοίχοι βαρύτητας Σκυροδέματα οδοστρωμάτων ή δαπέδων Στοιχεία σκυροδέματος όπως New Jersey, τριγωνικές τάφροι ή άλλα σχετικά στοιχεία που απαιτούνται στην οδοποιία Προκατασκευασμένα προϊόντα σκυροδέματος όπως κυβόλιθοι. Πλάκες διάστρωσης, τσιμεντόλιθοι, άοπλοι σωλήνες, στύλοι περίφραξης, γλάστρες καθώς και άλλα παρεμφερή προϊόντα Εκτοξευόμενα σκυροδέματα για την στήριξη πρανών. Στηρίξεις αναχωμάτων με διάφορες τεχνικές Διαφραγματικοί τύποι ή κατασκευές πασάλων με χρήση ενεμάτων για βελτίωση ιδιοτήτων εδάφους.

Thesis
NonPeerReviewed

Τσιμέντο - Βιομηχανία και εμπόριο
Λιγνίτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.