Τα κυριότερα κοιτάσματα λιγνίτη στον ελλαδικό χώρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Τα κυριότερα κοιτάσματα λιγνίτη στον ελλαδικό χώρο

Σαριόγλου, Κυριάκος
Λυτάκη, Βαλεντίνα
Ζεϊτίδης, Γεώργιος

Οι γαιάνθρακες είναι ουσίες φυτικής προέλευσης και αποτελούν οργανικά ιζήματα. Σχηματίστηκαν με την απόθεση ή τη συσσώρευση φυτικού υλικού που καλύφθηκε μεταγενέστερα από νεότερα ιζήματα. Κάτω από την επίδραση της πίεσης και της θερμοκρασίας, με την βοήθεια των βακτηριδίων που προκάλεσαν χημική αποσύνθεση καθώς και με την πάροδο του χρόνου, το αρχικό φυτικό υλικό μεταβλήθηκε τόσο φυσικά όσο και χημικά στο τελικό προϊόν, τους γαιάνθρακες. Διακρίνουμε τη δημιουργία αυτοχθόνων και ετεροχθόνων ( εκ μεταφοράς ) κοιτασμάτων. Ανάλογα με τις μεταβολές των διαφόρων επί τόπου παραμέτρων του αρχικού περιβάλλοντος και με το βαθμό διεργασίας, παράχθηκε μία σειρά προϊόντων, που ονομάζεται «σειρά γαιανθράκων». Ανάλογα με το βαθμό ελάττωσης των χαρακτηριστικών της αρχικής φυτικής ύλης, σειρά εκτείνεται από την Τύρφη _ Λιγνίτη _ Ανθρακίτη _ Γ ραφίτη. Η θέση ενός γαιάνθρακα στη σειρά των γαιανθράκων ονομάζεται βαθμός ενανθράκωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοιτασματολογία
Ηλεκτρική ενέργεια
Λιγνίτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.