Μελέτη επιπτώσεων και αποκατάστασης περιβάλλοντος λατομείου ασβεστόλιθου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Μελέτη επιπτώσεων και αποκατάστασης περιβάλλοντος λατομείου ασβεστόλιθου

Αγιοστρατίτης, Δημήτριος

Η πτυχιακή εργασία ασχολείται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την αποκατάσταση και αξιοποίηση χώρων λατομείου. Συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στην περίπτωση αποκατάστασης του λατομείου εξόρυξης ασβεστόλιθου της εταιρίας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ III στην περιοχή του Ν. Ευβοίας στη θέση "Μεγάλο Βουνό” του Δ.Δ. Βαθέως, Δήμου Αυλίδας. Το περιεχόμενο της εργασίας αναπτύσσεται σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει μια γενική θεώρηση της μεταλλευτικής και λατομικής εκμετάλλευσης στον ελληνικό χώρο. Ειδικότερα, αναφέρεται στην επιστημονική ορολογία της μεταλλευτικής και λατομικής δραστηριότητας, στις φάσεις υλοποίησής της, στην επίδρασή της στο περιβάλλον και στη δραστηριότητά της στην Ελλάδα. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει αναφορά στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο, αδειοδότησης λατομείων, απόφασης έγκρισης επέμβασης, έκδοση άδειας εκμετάλλευσης και περιβαλλοντικής άδειας. Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στις επιδράσεις της επιφανειακής εξόρυξης μεταλλεύματος και στην αποκατάσταση και την αξιοποίηση λατομείων. Αναλύονται α) οι αποκαταστάσεις λατομείων και η αξιοποίησή τους με μετατροπή τους σε δάσος, σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, σε χώρους αναψυχής, σε χώρους ανάπτυξης οικισμού, σε χώρους γεωργικής εκμετάλλευσης και σε υγρότοπο. β) οι γενικές αρχές αναδάσωσης γ) η δασική αναψυχή και η οργάνωσή της, δ) η αισθητική αποκατάσταση ε) η περιβαλλοντική αξιολόγηση των χρήσεων τους και στ) η αειφόρος διαχείριση της αποκατάστασης και αξιοποίησης των ανενεργών λατομείων. Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζεται η μελέτη επιπτώσεων και αποκατάστασης του λατομείου ασβεστόλιθου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ III. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τα ανωτέρω και σχετίζονται με τις γενικές προδιαγραφές αποκατάστασης παρόμοιων χώρων, με σκοπό την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

Thesis
NonPeerReviewed

Μελέτες (Εκτελέσεως έργων)
Λατομεία
Περιβάλλον - Μόλυνση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.