Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Δήμου Ρούβα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Δήμου Ρούβα

Καπουρανάκης, Απόστολος
Κανιαδάκης, Εμμανουήλ

Η αποκατάσταση περιβάλλοντος σκοπεύει στην επαναφορά ενός τοπίου στην αρχική του μορφή μετά την αλλοίωση που έχει υποστεί από την ανθρώπινη παρέμβαση και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί σκοπός της είναι μια αισθητική προσέγγιση για ομαλή επανένταξη με τον περιβάλλοντα χώρο. Η διαδικασία αυτή γίνεται με διάφορες τεχνικές αποκατάστασης. Στην αισθητική αποκατάσταση, ο στόχος είναι η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η ένταξη του περιβάλλοντος τοπίου της εκάστοτε παρέμβασης στον υφιστάμενο χαρακτήρα του τοπίου ο οποίος μπορεί να τονιστεί με την χρήση τοπικών υλικών και μορφών. Η διαφοροποίηση του τοπίου από την αρχική του μορφή γίνεται συνήθως σε υποβαθμισμένες περιοχές, όπως μια βιομηχανική ζώνη. Στην εργασία αναφέρεται η νομοθεσία για την αποκατάσταση των ΧΔΥ γενικά και εξειδικεύεται για το παρόν έργο. Στο επόμενο κεφάλαιο καταγράφονται τα γεωμορφολογικά στοιχεία της περιοχής. Παρακάτω περιγράφονται τα αναγκαία έργα αποκατάστασης και τα οφέλη για το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο. Στο τέλος παρατείθενται τα συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων
Περιβάλλον - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.