Χρηματοοικονομική ανάλυση μιας ανώνυμης εταιρείας: "Έπιπλο Αμανατίδης"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Χρηματοοικονομική ανάλυση μιας ανώνυμης εταιρείας: "Έπιπλο Αμανατίδης"

Γκουνούλης, Γιώργος

Παρουσιάζονται οι ισολογισμοί της εταιρείας, η κάθετη ανάλυση, οι αριθμοδείκτες, η ανάλυση της πιθανότητας πτώχευσης, του κεφαλαίου κίνησης και των προβλέψεων για το μελλοντικό κύκλο εργασιών της. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ανάλυσης, συγκρίνεται η επιχείρηση με μία ανταγωνίστριά της στον κλάδο και ακολουθούν κάποια συμπεράσματα για την εταιρεία «Αμανατίδης Α.Β.Ε.Ε».

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.