Συγκριτική μελέτη και ανάλυση των δύο ανώνυμων εταιριών ΕΛΒΑΛ και ΕΤΕΜ εισηγμένων στο χρηματιστήριο Αθηνών

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2012 (EL)
Συγκριτική μελέτη και ανάλυση των δύο ανώνυμων εταιριών ΕΛΒΑΛ και ΕΤΕΜ εισηγμένων στο χρηματιστήριο Αθηνών

Ζαρίδα, Ελευθερία
Τσαραπατσάνη, Φωτεινή

Σκοπός της εργασίας είναι και η παρουσίαση ενός μοντέλου μέτρησης της εταιρικής απόδοσης και σύγκρισης με έναν ανταγωνιστή του ίδιου κλάδου. Το προτεινόμενο μοντέλο μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο υποστήριξης κάθε ανωτάτης διοίκησης σε κάποια στάδια της διαδικασίας λήψης στρατηγικών αποφάσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διαμόρφωση και αξιολόγηση των μελλοντικών συγκριτικών αναλύσεων εντός του επιχειρηματικού κλάδου με σκοπό τον ορισμός νέων στρατηγικών που θα αποβλέπουν στην ενίσχυσης στρατηγικών πλεονεκτημάτων έναντι των ανταγωνιστών της, αλλά και ανεξάρτητα την διαρκή αξιολόγηση της υιοθετουμένης και εφαρμοσμένης εταιρικής στρατηγικής, δηλαδή ως ένα εργαλείο μέτρησης και βελτίωσης της συνολικής απόδοσης της επιχείρησης. Παρουσιάζεται τα θεωρητικό γνωστικό πεδίο χρηματοοικονομικής ανάλυσης των εταιρειών, και στο δεύτερο μέρος γίνεται η αναλυτική παρουσίαση, ερμηνεία και ανάλυση χρηματοοικονομικών δεδομένων των δυο μεγαλύτερων εταιρειών του ελληνικού Κλάδου Μεταλλουργίας, των εταιρειών ΕΤΕΜ Α.Ε. και ΕΛΒΑΛ Α.Ε. κατά την περίοδο 2008-2010.

Thesis
NonPeerReviewed

Συγκριτική αξιολόγηση
Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.