Το στρατηγικό μάνατζμεντ και η πολιτική έρευνα στη σύγχρονη επιστήμη της ηγεσίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Το στρατηγικό μάνατζμεντ και η πολιτική έρευνα στη σύγχρονη επιστήμη της ηγεσίας

Κιριντζή, Εύα
Μαργαρίτη, Μαρία

Σε μια πολύπλοκη εποχή, που όλα μεταβάλλονται, που το μέλλον είναι αβέβαιο και δύσκολα μπορεί να προβλεφθεί, αυτό που κυριαρχεί στις επιχειρήσεις είναι η ανασφάλεια εντός του εργασιακού πλαισίου. Η οικονομία περνάει μία από τις χειρότερες κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών και οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται μέσα στα όρια αυτού του αντιφατικού περιβάλλοντος, εντοπίζουν δύσκολα το δρόμο της επιτυχίας. Ως Στρατηγικό Μάνατζμεντ θα μπορούσε να ορισθεί η διαδικασία εκείνη η οποία συντονίζει τους πόρους και τις δυνατότητες μια επιχείρησης καθώς επίσης, λαμβάνει υπόψη και το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης που συντελεί στην επίτευξη των στόχων της. Η επικρατέστερη σήμερα άποψη που συντελεί στο μάνατζμεντ διακρίνεται από τέσσερις λειτουργίες, οι οποίες είναι η εξής: ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η διεύθυνση και ο έλεγχος. Στην συνέχεια της πτυχιακή μας αναφέρουμε την Ηγεσία η οποία αποτελεί έναν καλό μηχανισμό ώθησης προς την επιτυχία, αλλά ακόμα και η συγκεκριμένη λειτουργία δεν είναι εύκολο να αποδώσει τα καλύτερα αποτελέσματα μέσα σε αυτό το δυσμενές κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο. Σε όλους τους τομείς υπάρχουν μεταβολές που προσαρμόζονται στην Ηγεσία καθώς επίσης, και προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει.

Thesis
NonPeerReviewed

Στρατηγικός προγραμματισμός
Ηγεσία
Μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.