Στη σύγχρονη θεωρία περί ηγεσίας επικρατεί η άποψη ότι ο ηγέτης γεννιέται και δεν γίνεται: η κληρονομικότητα παίζει πρωταρχικό ρολό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Στη σύγχρονη θεωρία περί ηγεσίας επικρατεί η άποψη ότι ο ηγέτης γεννιέται και δεν γίνεται: η κληρονομικότητα παίζει πρωταρχικό ρολό

Χατζηδημητρίου, Πολυξένη

Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί η έννοια της ηγεσίας και του ηγέτη με σκοπό να αποσαφηνιστεί κατά πόσο οι ηγετικές ικανότητες οφείλονται σε κληρονομικά χαρακτηριστικά. Αρχικά θα γίνει αναφορά στην έννοια της ηγεσίας και στα χαρακτηριστικά του ηγέτη και στη συνέχεια θα αποσαφηνιστούν οι λόγοι για τους οποίους η ηγεσία είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις. Θα αναφερθούν τα εργαλεία που έχει στη διάθεση του ο σύγχρονος ηγέτης καθώς και τα χαρακτηριστικά και συμπεριφορές εκείνες που μπορούν να τον χαρακτηρίσουν ως επιτυχημένο. Στη συνέχεια θα αναλυθεί η σχέση της κληρονομικότητας με την ανθρώπινη συμπεριφορά έτσι ώστε να εξηγηθεί πως ένας ηγέτης γεννιέται και καλλιεργεί τις ηγετικές του ικανότητες. Στο τέλος θα διεξαχθούν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, πως ο επιτυχημένος ηγέτης μπορεί να βοηθήσει δραστικά τις επιχειρήσεις αλλά και την κοινωνία στην δύσκολη αυτή περίοδο της κρίσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηγεσία
Κοινωνικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.