Σύγκριση των παραδοσιακών συστημάτων κοστολόγησης με το σύστημα κοστολόγησης βάση δραστηριοτήτων = Comparison of traditional cost accounting systems with the activity based costing system

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Σύγκριση των παραδοσιακών συστημάτων κοστολόγησης με το σύστημα κοστολόγησης βάση δραστηριοτήτων = Comparison of traditional cost accounting systems with the activity based costing system

Ταραράς, Σπύρος

Τα τελευταία χρόνια η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού έχουν οδηγήσει τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση μιας νέας φιλοσοφίας αναφορικά με το σύστημα διοίκησης που εφαρμόζουν και τη διαδικασία παραγωγής που ακολουθούν (διοίκηση ολικής ποιότητας, συστήματα just-in-time, ευέλικτα συστήματα παραγωγής, ρομποτική κ.α.). Ο απώτερος σκοπός αυτής της αλλαγής στην επιχειρησιακή νοοτροπία είναι η μείωση του εργατικού κόστους, των αποθεμάτων, των ελαττωματικών μονάδων και της φθοράς κατά τη παραγωγή, η αύξηση του όγκου των πωλήσεων και κατ’ επέκταση η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που διασφαλίζει την επιβίωση στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί σήμερα. Όπως είναι λογικό, οι νέες αυτές απαιτήσεις του επιχειρησιακού περιβάλλοντος δε θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστη τη διοικητική λογιστική. Πιο συγκεκριμένα, τα παραδοσιακά κοστολογικά συστήματα τα οποία σχεδιάστηκαν σε μία περίοδο όπου η άμεση εργασία και οι πρώτες ύλες αποτελούσαν τους κύριους συντελεστές παραγωγής, η τεχνολογία ήταν σταθερή και η ποικιλία προϊόντων ήταν περιορισμένη, δε μπορούν να χαρακτηριστούν ως τα πλέον κατάλληλα για τις συνθήκες που επικρατούν πλέον στην αγορά. Το γεγονός αυτό κάνει επιτακτική την ανάγκη για σχεδιασμό ενός κοστολογικού συστήματος το οποίο αφενός θα είναι προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα που περιγράψαμε προηγουμένως, αφετέρου δε θα παρέχει περισσότερο ακριβείς και χρήσιμες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων από τους σημερινούς managers. Την ανάγκη αυτή έρχεται να καλύψει η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (Activity Based Costing-ABC), ένα καινοτομικό σύστημα κοστολόγησης η εφαρμογή του οποίου, εφόσον γίνει με τη δέουσα προσοχή και αφού ληφθούν υπόψη κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε επιχείρησης που επιθυμεί να το εφαρμόσει, μπορεί να έχει αρκετά οφέλη για μια οικονομική μονάδα τα οποία θα τη βοηθήσουν να αποκτήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα αποτελέσει το «διαβατήριο» για μια ομαλή πορεία στο μέλλον. Στο πλαίσιο της εν λόγω εργασίας επικεντρωθήκαμε στη συμβολή της κοστολόγησης βάση των δραστηριοτήτων στην άσκηση αποτελεσματικού εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοστολόγηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)