Διαχείριση υδάτινων πόρων και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον Ποταμό Αξιό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διαχείριση υδάτινων πόρων και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον Ποταμό Αξιό

Κέρου, Ιωάννα

Στην παρούσα πτυχιακή μελετάται η περίπτωση ενός διασυνοριακού ποταμού, του ποταμού Αξιού. O Αξιός αποτελεί έναν διασυνοριακό ποταμό, με το 82,59% της λεκάνης απορροής του να ανήκει στην ΠΓΔΜ, το 12,25% στην Ελλάδα, 4,71% στην Σερβία και 0,45% στην Βουλγαρία. Χωροθετείται στο κέντρο της Βαλκανικής χερσονήσου, πηγάζει από το όρος Shar στα σύνορα μεταξύ Αλβανίας και ΠΓΔΜ και εκβάλει στον θερμαϊκό κόλπο. Τα επιφανειακά ύδατα του Αξιού, χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγω για την εξυπηρέτηση αρδευτικών σκοπών, είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που έχει αξιοποιηθεί μόνο απο την πλευρά της ΠΓΔΜ, λόγω της ευνοϊκής θεσης που κατέχει στα ανάντη της λεκάνης απορροής και των καταλληλότερων γεωμορφολογικών σχηματισμών. Επιπρόσθετα πραγματοποιούνται απολήψεις νερού για βιομηχανικές και αστικές χρήσεις. Στις τελευταίες δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί η ύδρευση, παρά μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις στα ανάντη του ποταμού, όπου η ποιότητα των επιφανειακών υδάτων χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την εισροή στην υδάτινη μάζα του, στραγγίσεων απο επιβλαβή κατάλοιπα γεωργικών χρήσεων, έχει οδηγήσει στην ποιοτική υποβάθμιση των υδάτων του.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαχείριση περιβάλλοντος
Υδάτινοι πόροι - Διαχείριση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.