Μελέτη αποκατάστασης ορυχείου Αμιάντου (ΜΑΒΕ): Α' Φάση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Μελέτη αποκατάστασης ορυχείου Αμιάντου (ΜΑΒΕ): Α' Φάση

Καούνα, Θεολογία
Βλαχάβα, Ευανθία

Αρχικά, στα πλαίσια της οριστικής μελέτης αναλύονται οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, επιλύονται όλες οι βασικές παράμετροι του έργου, όπως οι υδρολογικοί- υδραυλικοί, τα γεωμετρικά στοιχεία των βαθμίδων και των πρανών, ο τρόπος σύνδεσής τους και γενικότερα η ροή όλων των εργασιών εφαρμογής του έργου. Οι μελέτες που έχουν προηγηθεί είναι : > Αεροφωτογράφιση και στερεοσκοπική απόδοση Η δυσκολία επίγειας τοπογραφικής αποτύπωσης των πρανών οδήγησε στης φωτογραμετρική μέθοδο. Έτσι μετά από αεροτριγωνισμό έγινε η παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DTM) και φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων. Για την παραγωγή του ανάγλυφου του εδάφους (ψηφιακό μοντέλο -τοπογραφικά διαγράμματα) μετρήθηκαν υψομετρικά σημεία σε κάναβο 10 μ. καθώς και γραμμές ασυνέχεια του εδάφους, όπως κορυφογραμμές, ρέματα, πρανή κλπ. Ως μέγεθος εικονοσημείο (γεωμετρική ανάλυση) της ορθοφωτογραφίας στο έδαφος επιλέχθηκε 10 εκατ. Από το σύνολο τον ορθοφωτογραφιών δημιουργήθηκε το μωσαϊκό. Οι πινακίδες ορθοφωτοχαρτών και φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων έχουν κλίμακα 1:1000.

Thesis
NonPeerReviewed

Αμίαντος
Ορυχεία και ορυκτά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.