Το επίπεδο των διμερών οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες των ανατολικών Βαλκανίων και το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Το επίπεδο των διμερών οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες των ανατολικών Βαλκανίων και το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας

Πορετσάνου, Ελένη-Άννα

Σε αυτή την πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν τις σχέσεις της Ελλάδας με τα ανατολικά Βαλκάνια και στηρίζεται κυρίως σε δεδομένα των τριών τελευταίων ετών. Μελετώντας αυτή την εργασία ο αναγνώστης θα λάβει πληροφορίες σε πρώτη φάση για το επίπεδο των διμερών οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες των ανατολικών Βαλκανίων, δηλαδή τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και στη συνέχεια θα ενημερωθεί για το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με αυτές τις χώρες. Προσεγγίζει με αναλυτικό τρόπο την εξέλιξη, προοπτική και ανάδειξη των σχέσεων σε άριστες στα περισσότερα επίπεδα. Σύμφωνα με τα υπό μελέτη στοιχεία διαφαίνεται η επιθυμία και των Βαλκανικών χωρών και της Ελλάδας για μεγαλύτερες αξιώσεις στις μεταξύ τους σχέσεις, ειδικά αν συλλογιστεί κανείς το γεγονός ότι η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Βουλγαρία αποτελούν ένα δυναμικό βαλκανικό πυρήνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης παραθέτονται κάποια συμπεράσματα τα οποία εξήχθησαν από την συλλογή στοιχείων και μέσα από τα οποία προκύπτουν τα προβλήματα που υπάρχουν αλλά και οι δυνατότητες συνεργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Βαλκανική Χερσόνησος - Οικονομικές συνθήκες
Εμπόριο - Ελλάδα - Ευρώπη, Ανατολική
Ελλάδα - Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις - Βαλκανική Χερσόνησος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.