Μείωση εκπομπών σωματιδίων από μονάδες καταλυτικής: διυλιστήριο με χρήση ηλεκτροστατικών φίλτρων - εναλλακτικές τεχνικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Μείωση εκπομπών σωματιδίων από μονάδες καταλυτικής: διυλιστήριο με χρήση ηλεκτροστατικών φίλτρων - εναλλακτικές τεχνικές

Ανδρέου, Ηλίας
Κουτσούκος, Δημήτριος

Με τον όρο περιβάλλον εννοούμε το σύνολο που αποτελείται από το έδαφος ,το υπέδαφος, τα υπόγεια και επιφανειακά νερά, την θάλασσα, τον αέρα, την χλωρίδα, την πανίδα, τους φυσικούς πόρους και τα στοιχεία του πολιτισμού όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Όλα τα παραπάνω βρίσκονται σε μια πολύπλοκη κατάσταση αλληλοεπιδράσεων και ισορροπιών και διαφοροποιούνται σε πολλά μικρά και μεγάλα οικοσυστήματα. Η αντίληψη για το μέγεθος της ρύπανσης και η εμφάνιση των αρνητικών επιπτώσεων στους ζώντες οργανισμούς και ιδιαίτερα στην υγεία των ανθρώπων προκάλεσε και προκαλεί συνεχώς διάφορες κινητοποιήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Πολλές απ' αυτές φέρνουν θετικά αποτελέσματα ,άλλες όμως κινητοποιήσεις φθάνουν μέχρι το σημείο να τοποθετούνται εντελώς αρνητικά στην εξέλιξη και στην αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής. Ο ισχυρισμός όμως ,σύμφωνα με τον οποίο η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι αναπόφευκτο τίμημα της βιομηχανικής ανάπτυξης είναι αστήρικτος. Η ανθρώπινη επινοητικότητα έχει την ικανότητα να ξεπερνά τα αρνητικά αποτελέσματα ,που συχνά συνοδεύουν την πρόοδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Πετρέλαιο - Βιομηχανία και εμπόριο
Κατανάλωση καυσίμων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.