Εκμετάλλευση βωξίτη και αποκατάσταση περιβάλλοντος στο Νομό Φθιώτιδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Εκμετάλλευση βωξίτη και αποκατάσταση περιβάλλοντος στο Νομό Φθιώτιδας

Μόσχος, Ιωάννης

Σκοπος αυτής της εργασίας είναι η αποτύπωση όλων των σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας υπόγειας εκμετάλλευσης βωξιτικών κοιτασμάτων από την έρευνα έως και την τελική παράδοση στον αγοραστή στη περιοχή του νομού Φθιώτιδας,αλλά και η σημασία που έχει για την ελληνική οικονομία η εξόρυξη του βωξίτη βασικό συστατικό του οποίου αποτελεί το αλουμίνιο. Επίσης περιγράφονται όλοι οι πιθανοί ρυπαντές που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία ενός μεταλλείου και οι τρόποι αντιμετώπισης τους και αναλύονται όλες οι φάσεις της περιβαλλοντικής αποκατάστασης που απαιτούνται προκειμένου το φυσικό περιβάλλον στο οποίο έγινε η εκμετάλλευση του μεταλλεύματος να επανέλθει στη πρότερη κατάσταση.

Thesis
NonPeerReviewed

Μεταλλουργία - Βιομηχανία και εμπόριο
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.