Αθλητικό μάνατζμεντ στο ποδόσφαιρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Αθλητικό μάνατζμεντ στο ποδόσφαιρο

Παπανώτας, Νικόλαος

H εργασία χαρακτηρίζεται από μια προσπάθεια να παρουσιάσει το Αθλητικό Μάνατζμεντ από διοικητική και οικονομική άποψη με πληρότητα και σαφήνεια. Ωστόσο είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών διοικητικών αρχών που περιγράφονται δεν ισχύει στον Ελληνικό Αθλητισμό και ειδικότερα στο Ελληνικό ποδόσφαιρο διότι το μάνατζμεντ του αθλητισμού θεωρείται ερασιτεχνική ενασχόληση , της οποίας ο βαθμός επιτυχίας εξαρτάται από το μεράκι , το ταλέντο , την ενεργητικότητα και την κοινωνική αναγνώριση του άμισθου ενασχολούμενου που επιθυμεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Tο μάνατζμεντ και οι λειτουργίες του, εστιάζεται στην αναφορά , περιγραφή και ανάλυση. Bασικά θέματα οργανωτικής θεωρίας , περιγράφει και αναλύει μακρο- διοικητικά θέματα. Αυτά περιλαμβάνουν την ανάλυση της διαδικασίας του στρατηγικού προγραμματισμού , με παράδειγμα κώδικα οργάνωσης Ποδοσφαιρικής ομάδος. Aθλητική οικονομία , ασχολείται με θέματα χορηγίας και οικονομίας που σχετίζονται με την λειτουργία των αθλητικών οργανισμών. Eιδικά θέματα του αθλητικού μάνατζμεντ, αναλύονται ειδικότερα θέματα όπως η σχέση κράτους και αθλητισμού – ποδοσφαίρου , φορείς ελέγχου και παροχών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποδόσφαιρο - Χρηματοοικονομική ανάλυση
Μάνατζμεντ
Αθλητισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.