Παρουσίαση μηχανογράφησης τήρησης βιβλίων Β κατηγορίας μιας διαχειριστικής χρήσης = Bookkeeping class B of the financial year

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Παρουσίαση μηχανογράφησης τήρησης βιβλίων Β κατηγορίας μιας διαχειριστικής χρήσης = Bookkeeping class B of the financial year

Λάσπας, Γεώργιος

Ο γνωστικός τομέας της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής είναι ιδιαίτερα απαιτητικός σε θέματα Εμπορικού, Φορολογικού και Εργατικού Δικαίου, Δικαίου των Εταιριών και της Διοικητικής Δικονομίας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρήσιμη είναι και η γνώση Πτωχευτικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου. Τα τελευταία χρόνια δε, λόγω των νέων χαρακτηριστικών της απαιτούμενης πληροφορίας που μετατοπίζεται από τη συντηρητική λογιστική του ιστορικού κόστους στην εύλογη αξία, υπάρχει έντονη συσχέτιση των λογιστικών και χρηματοοικονομικών θεμάτων, καθώς τα χρηματοοικονομικά προσανατολίζονται σε προεξόφληση μελλοντικών ταμειακών ροών που θεωρείται πιο αντικειμενικός τρόπος προσδιορισμού της εύλογης αξίας. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό και από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που σύντομα εμπλουτίστηκαν και με Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, καταδεικνύοντας την ανάγκη χειρισμού λογιστικών θεμάτων με παράλληλη γνώση των χρηματοοικονομικών εργαλείων. Συνεπώς, χρήσιμη είναι και η γνώση Χρηματοπιστωτικών Μαθηματικών. Σε περίπτωση δε προσανατολισμού στον ασφαλιστικό κλάδο, απόλυτα χρήσιμα είναι τα Αναλογιστικά Μαθηματικά και η Στατιστική, η γνώση της οποία είναι αναγκαία και σε θέματα Ελεγκτικής. Απαραίτητη επίσης είναι και η γνώση στοιχείων πληροφορικής, λόγω της μετατόπισης της λογιστικής από την τεχνική της καταστιχογραφίας στην Επιστήμη της Πληροφορίας. Αυτό γίνεται αντιληπτό από το σχεδιασμό και τη λειτουργία των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων και της Μηχανογράφησης, που είναι αναγκαία σε κάθε λογιστήριο. Επίσης χρήσιμη σε θέματα Διοικητικής Λογιστικής είναι η γνώση της Διοικητικής Επιστήμης. Από όλα τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι τελικά υπάρχει έντονος συσχετισμός μεταξύ κοινωνικών και θετικών επιστημών. Συγγενείς δε κλάδοι της λογιστικής επιστήμης που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια είναι οι εξής: η Φορολογική Λογιστική, η Δημόσια Λογιστική, η Ελεγκτική, η Διεθνής Λογιστική, η Τραπεζική Λογιστική, η Αγροτική Λογιστική. Ο Οδηγός λειτουργίας για φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στις παραπάνω λογιστικές διεργασίες ασκώντας επιχειρηματική και γενικά κάθε είδους οικονομική δραστηριότητα είναι ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των επιτηδευματιών, σχετικά με την τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων, για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Προγράμματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)