Ανάλυση ανωνύμων εταιριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάλυση ανωνύμων εταιριών

Λιούνη, Σταματίνα
Σιάββας, Στέφανος

Η παρακάτω εργασία αναφέρεται στις ανώνυμες εταιρείες. Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της, τα στάδια σύστασης της, όπως και πληροφορίες για το μετοχικό κεφάλαιο, τα βιβλία που υποχρεούται να τηρεί και τα όργανα που την διοικούν. Αρχικά, βλέπουμε τις ιδιότητες μιας ΑΕ, τι χρειάζεται για να ιδρυθεί, δηλαδή, πόσα άτομα, τι αρχικό κεφάλαιο κλπ, τις προϋποθέσεις που υπάρχουν για την έναρξη εργασιών, όπως και παρατίθενται τα δικαιολογητικά και το καταστατικό. Έπειτα, όσον αφορά τα όργανα της διοίκησης, παρατηρούμαι ότι είναι οι ελεγκτές, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση. Πληροφορούμαστε για το τι θέματα παίρνουν αποφάσεις, πώς εκλέγονται, που και πότε γίνονται οι συνελεύσεις και με ποιον τρόπο. Παραδείγματος χάριν, μια συνέλευση μπορεί να γίνει εκτός έδρας, είτε με πρόσκληση είτε αυτόκλητα, αλλά με την απαραίτητη απαρτία, και με αφορμή την τροποποίηση του καταστατικού. Σχετικά με τους ελεγκτές, έχουν την οικονομική διαχείριση της οικονομικής μονάδας και μπορεί να είναι είτε εσωτερικοί είτε εξωτερικοί. Επίσης, δίνονται πληροφορίες για τις μετοχές μιας ΑΕ, και κατά συνέπεια και για το μετοχικό κεφάλαιο. Δηλαδή, ποια η αξία και τα είδη τους, πως και που γίνεται η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, ποια η ευθύνη των μετόχων κλπ. Υπάρχουν, παραδείγματος χάριν, η πραγματική, η χρηματιστηριακή αξία και η ανώνυμη, επικαρπίας, δεσμευμένη μετοχή κλπ. Ακόμα, ενημερωνόμαστε για την μείωση και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, είτε από το νόμο είτε από τους μετόχους. Αναλυτικότερα, πότε γίνονται, ποιες οι προϋποθέσεις, ποια τα είδη, το αρμόδιο πρόσωπο και τα στάδια. Τέλος, παρατίθενται παραδείγματα εγγραφών και η ανάλυση της ΕΤΕΜ Α.Ε.. Όσον αφορά την ΕΤΕΜ, παρουσιάζονται ιστορικά στοιχεία της για την ίδρυση της αλλά και τριμηνιαία οικονομική έκθεση αποτελεσμάτων, πληροφορίες για τις μετοχές και τις επενδύσεις της και ανάλυση αριθμοδεικτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.