Εφαρμογή του συστήματος HACCP στην παραγωγή φέτας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Εφαρμογή του συστήματος HACCP στην παραγωγή φέτας

Καλπάκη, Αικατερίνη

Η φέτα είναι το πιο ονομαστό ελληνικό τυρί. Είναι το παραδοσιακό ελληνικό τυρί με την μεγαλύτερη κατανάλωση στην χώρα αλλά και την μεγαλύτερη φήμη εντός και εκτός της Ελλάδος. Τα χαρακτηριστικά του μαγνητίζουν τους λάτρεις του. Η διαδικασία παραγωγής του, αν και εκσυγχρονισμένη στο μηχανικό σκέλος, είναι η ίδια με αυτή που μας δίδαξαν οι πρόγονοι μας. Απλά οι σύγχρονες μέθοδοι έκαναν πολύ πιο ποιοτική για τον καταναλωτή την διαδικασία της παραγωγής. Η υγιεινή του χώρου και η ποιότητα παραγωγής συνεπάγεται την παραγωγή ενός προϊόντος που σέβεται τον αγοραστή του. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η παρούσα πτυχιακή εργασία. Στοχεύει στην ανάλυση της διαδικασίας παραγωγής της φέτας και ακολούθως στον έλεγχο και την εφαρμογή του συστήματος HACCP στην μονάδα παραγωγής. Το σύστημα HACCP αποτελεί μια συστηματική προσέγγιση στην παραγωγή ασφαλών και αποδεκτών τροφίμων και βασίζεται στον εντοπισμό, επίβλεψη και αποτελεσματική διαχείριση των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (CCPs).

Thesis
NonPeerReviewed

Γαλακτοκομικά προϊόντα - Βιομηχανία και εμπόριο
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας
Γαλακτοκομική μικροβιολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.