Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης: η περίπτωση εταιριών επιχειρηματικού κεφαλαίου: Venture capital

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης: η περίπτωση εταιριών επιχειρηματικού κεφαλαίου: Venture capital

Δούμα, Ευθυμία
Μπούρτζικα, Ανδρομαχη-Δανάη

Στην εργασία μας θα ασχοληθούμε με τις εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης και ειδικότερα με το VENTURE CAPITAL, τα πλεονεκτήματα του καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις. Το venture capital θεωρείτε μία από τις βασικότερες μορφές χρηματοδότησης επιχειρήσεων όπου αποσκοπεί στην γρήγορη ανάπτυξη και στην δημιουργία κερδών διότι αναλαμβάνει υψηλότερους κινδύνους από τις κλασσικές επενδύσεις καθώς και τους τρόπους χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Αναλύουμε τις μορφές χρηματοδότησης - επιδότησης για τη στήριξη των επιχειρήσεων , τους τρόπους με τους οποίους η Ε .Ε ενισχύει τις υποανάπτυκτες περιοχές της Ελλάδας με σκοπό την αναζωογόνηση και ανάπτυξη των περιοχών αυτών την ενίσχυση εγκατάστασης νέων επιχειρήσεων και τη διαμόρφωση υποστηρικτικής αναπτυξιακής υποδομής για μία ισχυρή ελληνική οικονομία. Αναλύουμε τις εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης (LEASING – FACTORING – FORFAITING – ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ) τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα και τις προοπτικές των χρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα. Κάνουμε μία ιστορική αναδρομή του venture capital σε Εξωτερικό και Ελλάδα. Πως έχει επηρεάσει αυτού του είδους η μορφή χρηματοδότησης στο Εξωτερικό – Ελλάδα και με ποιους τρόπους έγινε αποδεκτή. Αναλύουμε με κάθε λεπτομέρεια την έννοια, τα στάδια, τα είδη και τους προμηθευτές του venture capital από μια επιχείρηση και τη διαδικασία πραγματοποίησης των επενδύσεων. Τέλος παρουσιάζουμε τη μελέτη περίπτωσης μορφών χρηματοδότησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και τη λειτουργία τους, το περιβάλλον και το αντικείμενο δραστηριότητα τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοδότηση
Venture capital

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.