Τα κυριότερα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των αιγοπροβάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Τα κυριότερα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των αιγοπροβάτων

Πατούνας, Γεώργιος
Λέριος, Σάββας

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία περιγράφονται τα πιο συχνά Λοιμώδη και Παρασιτικά νοσήματα που συναντώνται στον Ελληνικό χώρο και των οποίων η σημασία για την Δημόσια Υγεία και Οικονομία τονίσθηκε στην εισαγωγή. Στο κάθε νόσημα δίνεται ένας ορισμός με τον οποίο περιγράφονται τα βασικότερα χαρακτηριστικά καθώς και το σύστημα ή συστήματα του οργανισμού που προσβάλλεται. Στη συνέχεια αναφέρεται το αίτιο που προκαλεί το νόσημα καθώς και οι ξενιστές που προσβάλλονται γιατί έχει σημασία στην επιδημιολογία και στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του κάθε νοσήματος χωριστά. Μετά περιγράφονται τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα και οι ανατομοπαθολογικές αλλοιώσεις που χαρακτηρίζουν το κάθε νόσημα. Οι αλλοιώσεις στα περισσότερα νοσήματα συνοδεύονται από εικόνες που βοηθούν τον εξεταστή να συνεκτιμήσει αυτά που διάβασε, τις πληροφορίες που συνέλεξε και αυτά που βλέπει έτσι που να καταλήξει σε μία κατά το δυνατό σωστή κλινική διάγνωση. Στην παράγραφο ‘’Διάγνωση ‘’ που ακολουθεί απαριθμούνται πλην της κλινικής διάγνωσης και όλες οι άλλες εργαστηριακές τεχνικές με τις οποίες επιβεβαιώνεται ένα νόσημα Στο τέλος κάθε νοσήματος αναφέρεται η θεραπεία (όπου υπάρχει ) και κυρίως η πρόληψη με την οποία προτείνονται τα υγειονομικά μέτρα για την ανάπτυξη μιας υγιούς και σύγχρονης κτηνοτροφίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ζώα - Ασθένειες
Αιγοπροβατοτροφία – Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.