Ηγεσία στη δημόσια διοίκηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2011 (EL)
Ηγεσία στη δημόσια διοίκηση

Κουτσογιάννης, Αθανάσιος
Τσεβόπουλος, Φώτιος

Η έννοια της ηγεσίας διαφέρει από την έννοια του μάνατζμεντ όπως και η έννοια του ηγέτη από του μάνατζερ. Ένα άτομο μπορεί να ασκεί ταυτόχρονα και μάνατζμεντ και ηγεσία και να είναι μαζί και ηγέτης και μάνατζερ πράγμα που είναι ο απόλυτος συνδυασμός. Αυτό σημαίνει πως το μάνατζμεντ και η ηγεσία είναι ρόλοι συμπληρωματικοί. Ο άριστος συνδυασμός αυτών των δύο είναι η πραγματική πρόκληση και εξασφαλίζει τις υψηλότερες επιδόσεις και ταυτόχρονα την υψηλότερη ικανοποίηση των ανθρώπων. Η ηγεσία επιμερίζεται και διαχέεται, δεν αφορά αποκλειστικά το άτομο που βρίσκεται στην κορυφή, αλλά και κάθε άνθρωπο, σε κάθε επίπεδο, που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο λειτουργεί ως ηγέτης. Εκατοντάδες χιλιάδες ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, τόσο στις ανεπτυγμένες, όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των συμβούλων μάνατζμεντ. Ο κυριότερος σκοπός των δημοσίων επιχειρήσεων είναι μεγιστοποίηση της συνάρτησης της κοινωνικής ευημερίας. Η αποδοτική λειτουργία των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών αποτελεί στόχο υψηλής προτεραιότητας για την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική

Thesis
NonPeerReviewed

Ηγεσία
Δημόσια διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.