Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων του κλάδου πώλησης αυτοκινήτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων του κλάδου πώλησης αυτοκινήτων

Καλαμπούκας, Αθανάσιος
Παπαγρηγορίου, Ευαγγελία

Στην εργασία που ακολουθεί, αναλύεται η χρηματοοικονομική κατάσταση κάποιον επιχειρήσεων. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι οι εξής: Βροχίδη-Χατζής, Γιαννίρης, Παπαβραμίδης και Ρομπόπουλος. Πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από πράξεις και αναλύσεις οι οποίες έδωσαν διάφορες και σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση των επιχειρήσεων . Οι πληροφορίες αυτές έχουν σχέση με την ρευστότητα, την δραστηριότητα, την αποδοτικότητα, τις δαπάνες λειτουργίας, την διάρθρωση κεφαλαίων και βιωσιμότητας, καθώς και την επενδυτική ικανότητα των επιχειρήσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτοκίνητα
Χρηματοοικονομική ανάλυση
Πωλήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.