Παρουσίαση της Σαμαράς Ανώνυμη Εταιρεία Ένδυσης και υπόδησης

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2011 (EL)
Παρουσίαση της Σαμαράς Ανώνυμη Εταιρεία Ένδυσης και υπόδησης

Κοντακίδου, Χαρούλα

Η θεματολογία της συγκεκριμένης εργασίας επικεντρώνεται στην χρηματοοικονομική ανάλυση της ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο ένδυσης & υπόδησης. Η δομή της παρουσίασης είναι περιληπτικά η ακόλουθη. Στο πρώτο μέρος αναπτύσσονται γενικά στοιχεία περί των ανωνύμων εταιρειών από άποψη νομική, λογιστική & φορολογική, ενώ στο δεύτερο μέρος ακολουθεί η παρουσίαση της εταιρείας καθώς και η χρηματοοικονομική ανά-λυση η οποία επιτυγχάνεται με την εκτεταμένη εξέταση των ισολογισμών της εταιρείας μέσω της χρήσης της μεθόδου ανάλυσης των αριθμοδεικτών. Ο σκοπός της εκπόνησής της συνίσταται, τόσο στην πληροφόρηση όσο και στην εξαγωγή συμπερασμάτων, εκ μέρους των αναγνωστών, σχετικά με την εξεταζόμενη εταιρεία.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.