Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της FENSTER PROFIL A.B.E.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της FENSTER PROFIL A.B.E.

Ιωαννίδου, Μαρία

Η επιστημονική περιοχή στην οποία εντάσσεται η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι η οικονομική. Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί προσπάθεια αναφοράς , ανάλυσης και αξιολόγησης των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ανώνυμης εταιρίας «FENSTER PROFIL A.B.E.». Η μελέτη στοχεύει στην παρουσίαση του προφίλ της επιχείρησης, στην ανάλυση της πορείας της, καθώς επίσης και στην παρουσίαση της βιωσιμότητας της. Παρουσιάζεται ένα σύντομο προφίλ της εταιρίας και η οικονομική ανάλυση της τελευταίας τετραετίας (συμπεριλαμβανομένων αριθμοδεικτών). Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της εργασίας είναι η ανάλυση διάφορων οικονομικών στοιχείων της τελευταίας τετραετίας, με βάσει τα δεδομένα από τους Ισολογισμούς 30/06/05 έως 30/06/2009.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.