Ανάλυση Ανώνυμης Εταιρείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανάλυση Ανώνυμης Εταιρείας

Μπέλλου, Αικατερίνη

Η Ανώνυμη Εταιρεία είναι μια κεφαλαιουχική εταιρεία, της οποίας το κεφάλαιο είναι διαιρεμένο σε ίσα και μεταβιβάσιμα μερίδια τις μετοχές. Για την ίδρυσή της πρέπει να συμπράξουν δύο τουλάχιστον ιδρυτές οι οποίοι μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Η έδρα της αποτελεί τη νόμιμη κατοικία της. Η σύστασή της γίνεται στη περίπτωση ανάληψης των μετοχών της από τους ιδρυτές της και από το κοινό με δημόσια εγγραφή. Η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν τα όργανα της Α.Ε. Η αύξηση και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της είναι δύο σημαντικά ζητήματα που μπορούν να την απασχολούν αρκετά κατά τη λειτουργία της. Το Δ.Σ. συγκαλεί γενική συνέλευση και αυτή αποφασίζει για τη λύση της Α.Ε. ή οποία στη συνέχεια δεν εξαφανίζεται αλλά τίθεται υπό εκκαθάριση.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.