Η έννοια της επιχείρησης στον σύγχρονο δυτικό κόσμο: θέματα περιβάλλοντος, οικολογικής καταστροφής και ρύπανσης

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Η έννοια της επιχείρησης στον σύγχρονο δυτικό κόσμο: θέματα περιβάλλοντος, οικολογικής καταστροφής και ρύπανσης

Παπαδοπούλου, Ευανθία
Τσαμπάκαλου, Αθηνά

Η εργασία μελετά την έννοια της επιχείρησης στον σύγχρονο Δυτικό κόσμο, πάνω σε θέματα περιβάλλοντος, οικολογικής καταστροφής και ρύπανσης. Αναλύεται η έννοια της επιχείρησης, τα συστατικά της μέρη, το περιβάλλον της (Εσωτερικό – Εξωτερικό), καθώς και τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια επιχείρηση ως οικονομικό οργανισμό. Αναφέρεται στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Παρουσιάζεται ένα σύντομο ιστορικό της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η έννοια και οι στόχοι της, οι μορφές έκφρασής της, η εφαρμογή της στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η κοινωνική εταιρική ευθύνη και τέλος η περιβαλλοντική εταιρική ευθύνη. Ασχολείται με την Πράσινη Επιχειρηματικότητα. Γίνεται αναφορά στην ιστορία της Πράσινης Επιχειρηματικότητας, που ασκείται η Πράσινη επιχειρηματικότητα, ποιες είναι οι κατηγορίες των πράσινων επιχειρηματιών, καθώς και οι προϋποθέσεις και οι προκλήσεις για την πράσινη επιχειρηματικότητα. Αναφέρεται στα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (κίνητρα, οφέλη, κόστη, προβλήματα) και στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το Νομοθετικό και Θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος. Το τέλος της εργασίας είναι χωρισμένο σε δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται δυο έρευνες. Η πρώτη έρευνα αναφέρεται στην Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων για το 1992 και η δεύτερη έρευνα αναφέρεται στον Δείκτη Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαφάνειας στην Ελλάδα για το 2010. Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου παρουσιάζονται τα ελληνικά βραβεία επιχειρήσεων για το περιβάλλον για το 2009 – 2010, οι δέκα επιχειρήσεις με μεγάλη οικολογική συνείδηση και τέλος επτά μεγάλες οικολογικές καταστροφές που προκάλεσαν σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό μας περιβάλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαχείριση περιβάλλοντος
Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης
Προστασία του περιβάλλοντος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2011


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)