Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Παρουσίαση της NUTRIA A.E.

Ραφτόπουλος, Δημήτριος

Το θέμα τις εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση της NUTRIA A.E., πριν την παρουσίαση της εταιρίας αναφέρονται γενικά κάποια στοιχεία για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.). Η Α.Ε είναι μία κεφαλαιουχική εταιρία η οποία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή και περισσότερα άτομα, κάθε Α.Ε είναι εμπορική ανεξάρτητα αν ο σκοπός της δεν είναι η άσκηση εμπορικής επιχείρησης, το κεφάλαιο της Α.Ε διαιρείται σε μετοχές, που μπορεί να είναι ανώνυμες ή ονομαστικές η μετοχή είναι αξιόγραφο, η ανώτερη αξία της μετοχής είναι 100 ευρώ και η κατώτερη 0,30 ευρώ ενώ το κατώτερο όριο του μετοχικού κεφαλαίου είναι 60.000 ευρώ . Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου είναι ένας από τους κυριότερους τρόπους για την χρηματοδότηση της, με την αύξηση του κεφαλαίου περνάνε στην επιχείρηση νέα περιουσιακά στοιχεία, που την βοηθάνε στην επέκταση των εργασιών της ή για την κάλυψη τυχόν ζημιών, από την άλλη η μείωση του κεφαλαίου μπορεί να είναι πραγματική ή ονομαστική, υπάρχουν 2 λόγοι που μειώνεται το κεφάλαιο, είτε λόγο ζημίας ο ισολογισμός εμφανίζει έλλειμμα είτε γιατί ένα μέρος του κεφαλαίου δεν είναι απαραίτητο στην Α.Ε. οπότε μπορεί να δοθεί στους μετόχους της. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης οι Α.Ε πρέπει να κάνουν τη σύνταξη του ισολογισμό και λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης. Όσον αφορά για την NUTRIA Α.Ε. ιδρύθηκε το 1990 ως ελαιοτριβείο Γ. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε και το 1994 έγινε Α.Ε η εταιρεία έχει επικεντρωθεί στην παραγωγή, κατασκευή και εμπορία του ελαιολάδου. Η έδρα της NUTRIA A.E. βρίσκεται στη Κεντρική Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδος.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.