Ίδρυση ανώνυμης εταιρείας = Foundation of anonymous company

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ίδρυση ανώνυμης εταιρείας = Foundation of anonymous company

Καρακάνη, Μαρία
Κούτρα, Αγγελική

Στόχος μας είναι να αποδώσουμε μια ολοκληρωμένη άποψη για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος ώστε να φέρει εις πέρας τη σύστασή της, καθώς και να κατανοήσει τη λειτουργία της. Γίνεται μια μικρή εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ανωνύμων εταιρειών. Αναφέρουμε τι είναι εταιρεία και τι ανώνυμη εταιρεία, καθώς επίσης τα χαρακτηριστικά της, τις μορφές της και τα όργανα της. Αναφερόμαστε στη λογιστική οργάνωση της ανώνυμης εταιρείας. Αναλύουμε τα βιβλία, τις οικονομικές καταστάσεις της, τα στοιχεία της και ποια από αυτά δημοσιεύονται. Αναλύονται οι διαδικασίες σύστασης της, δηλαδή όλα τα βήματα που προέχουν για να ολοκληρωθεί και να έχει ισχύ μία Α.Ε.. Αναφέρουμε επίσης τις διαδικασίες έγκρισης καταστατικού και έναρξης εργασιών της. Στο τέλος του κεφαλαίου κάνουμε μια αναφορά στα πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματα των ανωνύμων εταιρειών. Αναφερόμαστε στην έννοια των μετοχών των ανωνύμων εταιρειών. Αναλύουμε τις κατηγορίες μετοχών και το μετοχικό κεφάλαιο. Επίσης παρουσιάζουμε παραδείγματα για την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Γίνεται νομοθετική και ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη των ανωνύμων εταιρειών. Αναφερόμαστε στην συγχώνευση των Α.Ε. Αναλύουμε την διαδικασία συγχώνευσης, καθώς και τα είδη της. Παρουσιάζουμε τα χαρακτηριστικά κάθε είδους συγχώνευσης ανωνύμων εταιρειών, καθώς επίσης παραδείγματα συγχώνευσης εταιρειών. Αναλύεται η διαδικασία διάσπασης ανωνύμων εταιρειών και τα είδη της. Για την καλύτερη κατανόηση της διάσπασης παρουσιάζονται παραδείγματα εταιρειών. Αναφερόμαστε στην μετατροπή των ανωνύμων εταιρειών και σε άλλες μορφές επιχειρήσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.