Αποδοτικότητα και ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών την περίοδο 2000-2009 με τη χρήση κατάλληλων αριθμοδεικτών

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Αποδοτικότητα και ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών την περίοδο 2000-2009 με τη χρήση κατάλληλων αριθμοδεικτών

Μαλτέσιος, Νικόλαος

Το τραπεζικό σύστημα κάθε χώρας αποτελεί την ατμομηχανή για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Για αυτό οι τράπεζες αποτελούν αντικείμενο πολλών μελετών, όπου εξετάζεται η σταθερότητά τους μέσω μεγεθών, όπως η κερδοφορία, η ρευστότητα ή η αποδοτικότητα. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η αξιολόγηση της ρευστότητα και της αποδοτικότητας των 10 ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων μέσω υπολογισμού των βασικότερων αριθμοδεικτών για την δεκαετία 2000- 2009. Η περίοδος αυτή είναι κρίσιμη, καθώς περιλαμβάνει έτη πριν και μετά την είσοδο της Ελλάδας στην οικονομική κρίση. Επομένως, η παρούσα ανάλυση και τα αποτελέσματά της είναι πολύ σημαντικά για τη βιωσιμότητα και το μέλλον των ελληνικών τραπεζών, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες αβεβαιότητας. Παρουσιάζεται η συμβολή του τραπεζικού τομέα σε ομαλές οικονομικές καταστάσεις και στην Ελληνική οικονομική κρίση. Αναφέρεται η ιστορική αναδρομή του τραπεζικού συστήματος καθώς και η παρουσίαση των 10 μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Παρουσιάζονται στατιστικά τα καταστήματα, ΑΤΜ και προσωπικό των Ελληνικών τραπεζών καθώς και τα οικονομικά στοιχεία αυτών (Ισολογισμοί, Αποτελέσματα Χρήσης). Αναφέρεται η έννοια του Αριθμοδείκτη και οι κατηγορίες στις οποίες χωρίζεται καθώς και το μοντέλο DuPont. Στο 5ο κεφάλαιο αναφέρεται στη μεθοδολογία επεξεργασίας των δεδομένων καθώς και στη μεταξύ τους σύγκριση, ειδικά ανάμεσα στην Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank παραθέτοντας τόσο τα αποτελέσματα όσο και εκτενή ανάλυσή τους με τη βοήθεια των αντίστοιχων πινάκων και διαγραμμάτων.. Αναγράφεται η αποτυχημένη απόπειρα συγχώνευσης ανάμεσα στην Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Ανταγωνισμός
Απόδοση - Μέτρηση
Αριθμοδείκτες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2011


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)