Συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2011 (EL)
Συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών

Σαακιάν, Σουσανίκ

Γίνεται αναφορά στην έννοια και στα είδη των εταιρειών και στη συνέχεια αναπτύσσεται λεπτομερώς η έννοια των συγχωνεύσεων. Εκτενής αναφορά γίνεται στους νόμους οι οποίοι χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις προσδοκίες της κάθε εταιρείας που συγχωνεύεται. Αναλύονται τα κίνητρα, οι διαφορές, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε νόμου. ίνεται η θεωρητική προσέγγιση του όρου της συγχώνευσης εταιρειών, τα κίνητρα για να προβεί μια εταιρεία στην ενέργεια αυτή καθώς επίσης και η σωστή επιλογή της μεθόδου ανάλογα με τον τύπο και τις μελλοντικές βλέψεις της εταιρείας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Εταιρείες - Μετατροπή και συγχώνευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.