Επίδραση στο περιβάλλον από τις εξορυκτικές δραστηριότητες και από την καύση του λιγνίτη στον ΑΗΣ στο περιβάλλον της λεκάνης Πτολεμαϊδος = Impact in the environment from the mining works and coal combustion in the bassion of ptolemais

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Επίδραση στο περιβάλλον από τις εξορυκτικές δραστηριότητες και από την καύση του λιγνίτη στον ΑΗΣ στο περιβάλλον της λεκάνης Πτολεμαϊδος = Impact in the environment from the mining works and coal combustion in the bassion of ptolemais

Χριβατίδου, Παρασκευή

Σκοπός μου στην παρούσα πυχιακή εργασία, είναι να να παραθέσω και να αναλύσω το θέμα των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εξόρυξη του λιγνίτη από συγκεκριμένα λιγνιτωρυχεία στη περιοχή της Κοζάνης καθώς επίσης και την περίπτωση της αποκατάστασης και προστασίας των εδαφών σε περαιτέρω βάση. Προκειμένου λοιπόν να επιτευχθεί μια σωστή και αποτελεσματική ανάλυση των παραπάνω, διαχωρίζω την εργασία μου σε τρία αντίστοιχα κεφάλαια στα οποία αναλύονται οι περιπτώσεις εξόρυξης του λιγνίτη από το έδαφος και συγκεκριμένα από την περιοχή της Κοζάνης, ποιες οι δραστηριότητες της ΔΕΗ σχετικά με την συγκεκριμένη δραστηριότητα, ποιες οι πειραματικές καλλιέργειες που γίνονται με σκοπό την αποκατάσταση των εδαφών αλλά και τι συμβαίνει με τις περιπτώσεις μετεγκατάστασης των οικισμών Χαραυγή και Καρδιά του Νομού Κοζάνης.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον - Μόλυνση
Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί
Λιγνίτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.