Βιολογικός καθαρισμός Δήμου Σερρών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Βιολογικός καθαρισμός Δήμου Σερρών

Καβακλιώτης, Δημήτριος

Η κατεργασία των αποβλήτων παρουσιάζει σήμερα πολλές αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι μέθοδοι με τις οποίες τα απόβλητα επεξεργάζονται σήμερα από τις εγκαταστάσεις καθαρισμού έχουν αλλάξει ριζικά, σε σχέση με τις απλές και φτηνές μεθόδους διάθεσής τους σ’ ένα γειτονικό ποταμό ή έναν άλλο φυσικό αποδέκτη. Η ανάγκη για προστασία των φυσικών υδάτινων πόρων από την καταστρεπτική ρύπανση, η όσο το δυνατόν γρηγορότερη και οικονομικότερη απομάκρυνση των νερών που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά διάφορους τρόπους και είναι ακάθαρτα και βλαβερά, η κατάλληλη επεξεργασία τους, ώστε να διατεθούν ακίνδυνα στο περιβάλλον και η ελεγχόμενη διάθεση τους προς αποφυγή της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τις αρμόδιες αρχές. Το νερό είναι πολύτιμο αγαθό. Η σημασία του στη δημιουργία, διατήρηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού είναι σε όλους γνωστή και προφανής. Έχοντας ως κίνητρο την αξία του νερού, σκοπός της παρούσας μελέτης είναι οι τρόποι καθαρισμού των λυμάτων, αστικών και βιομηχανικών.

Thesis
NonPeerReviewed

Λύματα - Καθαρισμός
Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.