Η αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου στο Γυμνάσιο και Λύκειο της Κάτω Τιθορέας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου στο Γυμνάσιο και Λύκειο της Κάτω Τιθορέας

Κονδύλος, Χαράλαμπος
Κελεπούρη, Παρασκευή

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι όχι μόνο η ιστορική αναδρομή σχετικά με την χρήση του αμίαντου στην Ελλάδα αλλά η γενικότερη αποσαφήνιση της σημασίας του υλικού αυτού και των επιπτώσεών του. Έτσι λοιπόν σκοπός είναι η αναλυτική παρουσίαση των λόγων επικινδυνότητας του αμίαντου, την αναφορά στις ασθένειες που προκαλούνται από έκθεση σε αμίαντο αλλά και τα γενικότερα μέτρα πρόληψης και προστασίας του γενικού πληθυσμού. Στο 4 κεφάλαιο γίνεται μια απόπειρα ενδεικτικής παρουσίασης της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με το θέμα του αμιάντου, ενώ στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται αναλυτικά το έργο «Αντικατάσταση Στοιχείων Αμιάντου στο Γυμνάσιο και Λύκειο Κάτω Τιθορέας» Το έκτο κεφάλαιο αποτελεί το τελευταίο μέρος της εργασίας μας. Σε αυτό γίνεται μια μικρή ανασκόπηση των πληροφοριών με τη αντίστοιχη εξαγωγή συμπερασμάτων, ενώ παράλληλα διατυπώνονται μερικές προτάσεις για καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν σχέση με τον αμίαντο και σε επίπεδο νομοθεσίας αλλά και στο κομμάτι της ατομικής πληροφόρησης ενημέρωσης του καθενός από εμάς.

Thesis
NonPeerReviewed

Αμίαντος
Μελέτες (Εκτελέσεως έργων)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.