Διαχείριση και αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις επιδράσεις πετρελαίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Διαχείριση και αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις επιδράσεις πετρελαίου

Χαραλαμπίδου, Ελπίδα

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των επιδράσεων του πετρελαίου στο θαλάσσιο περιβάλλον, η άμυνα, η διαχείριση και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Με μελέτες περίπτωσης τόσο από τον Ελλαδικό χώρο όσο και σε Παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να υπάρχει εμπεριστατωμένη οπτική για όλο το φάσμα πληροφοριών της εργασίας. Εύλογα, καταλήγει η έρευνα στις πολιτικές και στις μεθόδους προστασίας και αποκατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με την προοπτική δημιουργίας ενός συστήματος μοτίβου (πιθανά μοντέλα) πρόβλεψης και έγκαιρης ενημέρωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης από διαρροή πετρελαιοκηλίδας. Επομένως, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική επέμβαση, είναι η γνώση της τακτικής που θα ακολουθηθεί και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση της ρύπανσης και τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεών της.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαχείριση περιβάλλοντος
Θάλασσα - Μόλυνση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.