Επιχειρηματικές ομαδοποιήσεις = Clusters

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Επιχειρηματικές ομαδοποιήσεις = Clusters

Καραλή, Αλεξία
Ρεβένα, Κωνσταντίνα
Κυπραίου, Δημήτριος

Οι συνεργατικοί σχηματισμοί παίζουν καθοριστικό ρόλο σε ότι αφορά την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ΕΕ. Εντούτοις, για να αξιοποιήσει πλήθος τα οφέλη των συνεργατικών σχηματισμών, η ΕΕ πρέπει πλέον να αυξήσει την υποστήριξη που παρέχει στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες για την προώθηση της αριστείας σε όλα τα επίπεδα και να ενθαρρύνει τη συνεργασία σε ολόκληρη την ΕΕ ώστε να επιδιώξει τη δημιουργία περισσότερων συνεργατικών σχηματισμών παγκόσμιου κύρους.Οι συνεργατικοί σχηματισμοί πρέπει να είναι ανοικτοί, ευέλικτοι και να προσελκύουν τα καλύτερα ταλέντα και την καλύτερη εμπειρογνωμοσύνη που είναι διαθέσιμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι προσπάθειες σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να διευκολύνουν τη σύναψη στενότερων και αποτελεσματικότερων δεσμών μεταξύ των συνεργατικών σχηματισμών καθώς και μεταξύ αυτών και των πρωτοπόρων ερευνητικών ιδρυμάτων στην Ευρώπη και στο εξωτερικό. Παράλληλα, οι οργανώσεις συνεργατικών σχηματισμών καλούνται να βελτιώσουν τις υπηρεσίες στήριξης που παρέχουν και να ενσωματώσουν καλύτερα τις καινοτόμους ΜΜΕ στους συνεργατικούς σχηματισμούς. Στόχος της ανακοίνωσης είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου πλαισίου για τη στήριξη των συνεργατικών σχηματισμών στην ΕΕ.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικά δίκτυα
Επιχειρηματική δραστηριότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.