Επιχειρηματική ηθική και Άνταμ Σμίθ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Επιχειρηματική ηθική και Άνταμ Σμίθ

Δανίλης, Χαρίλαος
Γιαννακάκης, Δημήτριος

Η Επιχειρηματική Ηθική, έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης πολλών στοχαστών και οικονομολόγων στην διερεύνηση του ερωτήματος αν υπάρχει ηθική στις οικονομικές δραστηριότητες και ειδικότερα αν ηθική και η επιδίωξη του επιχειρηματικού κέρδους είναι έννοιες αντικρουόμενες. Οι απόψεις και θέσεις του Κλασσικού Οικονομολόγου Adam Smith (1723-1790) επηρέασαν την σημερινή διαμόρφωση της έννοιας της Επιχειρηματικής Ηθικής, κυρίως με τις αναφορές του στα έργα του «H Θεωρία των Ηθικών Αισθημάτων» («The Theory of Moral Sentiments») που εκδόθηκε το 1759 και στο έργο του «Έρευνα για τη Φύση και τις Αιτίες του Πλούτου των Εθνών» - «An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations» (1776). Στόχος της πτυχιακής θα είναι, μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης, να αναλυθεί η έννοια Επιχειρηματικής Ηθικής και οι επιμέρους παράμετροι που την απαρτίζουν της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Εταιρικής Διακυβέρνησης και να παρουσιαστούν οι κυριοτέρες θέσεις του Adam Smith πάνω στο θέμα, που είναι επίκαιρες και στις μέρες μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματική ηθική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.