Τα πλεονεκτήματα της γεωθερμικής ενέργειας και οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Τα πλεονεκτήματα της γεωθερμικής ενέργειας και οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον

Ματζάνα, Ευαγγελία

Η μόλυνση του περιβάλλοντος, η αύξηση της ενεργειακής ζήτησης τα τελευταία χρόνια, καθώς και τα μειονεκτήματα των ορυκτών καυσίμων, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τις αρχές του 20ου αιώνα, έχουν οδηγήσει την ανθρωπότητα στην αναζήτηση νέων μορφών ενέργειας. Όπως είναι προφανές, η εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο παγκόσμιο ενεργειακό ισοζύγιο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες λύσεις στα παραπάνω προβλήματα. Έτσι, την τελευταία εικοσαετία έχει σημειωθεί τεράστια ανάπτυξη των τεχνολογιών και των διατάξεων αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών για την παραγωγή ενέργειας. Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τη γεωθερμική ενέργεια και τις εφαρμογές της, καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από τη χρήση της. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός της γεωθερμίας και κάποιες γενικές πληροφορίες για αυτή την ανανεώσιμη πηγή. Επίσης, παρουσιάζεται μία ιστορική αναδρομή για τη γεωθερμική ενέργεια, πότε χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά και πως εξελίχθηκε η τεχνολογία γύρω από αυτή ως τις μέρες μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι μορφές με τις οποίες συναντάται γ γεωθερμία στη γη και αναλύεται η κάθε μορφή ξεχωριστά, στις επιμέρους ιδιότητες της και τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Γεωθερμική ενέργεια
Περιβάλλον και ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.