Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: χαρακτηριστικά, ρόλος και επιπτώσεις του ΦΠΑ στην ελληνική οικονομία = Value added tax: features-role and impact of vat on the greek economy

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: χαρακτηριστικά, ρόλος και επιπτώσεις του ΦΠΑ στην ελληνική οικονομία = Value added tax: features-role and impact of vat on the greek economy

Βούρου, Ευδοξία

Στην εργασία περιγράφω τον ρόλο του Φ.Π.Α. στην ελληνική οικονομία. Αρχικά βλέπουμε γενικά στοιχεία του Φ.Π.Α. τους συντελεστές και πώς αυτοί διαφοροποιούνται βάσει κριτηρίων αλλά και τι συμβαίνει με τον Φ.Π.Α. στην ευρωπαϊκή ένωση. Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του φόρου αλλά και διευκρινίσεις και επεξηγήσεις όρων σχετικά με αυτόν. Παρακάτω βλέπουμε ένα παράδειγμα λογιστικής αντιμετώπισης του Φ.Π.Α. και τον ρόλο και τις επιπτώσεις του φόρου αυτού στην Ελληνική οικονομία. Εν κατακλείδι πρόσθεσα δείγμα της πιο πρόσφατης νομοθεσίας σχετικής με το Φ.Π.Α.

Thesis
NonPeerReviewed

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.