Υποστήριξη αποφάσεων και management τεχνολογίας πληροφοριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Υποστήριξη αποφάσεων και management τεχνολογίας πληροφοριών

Σιδηρόπουλος, Γεώργιος

Στην εργασία αναλύονται και καταγράφονται ορισμένες θεωρητικές προσεγγίσεις της έννοιας της «Κοινωνία της Πληροφορίας. Σκοπός είναι να εισάγει τον αναγνώστη στη νέα κατάσταση που επικρατεί αλλά και να αναδείξει τη βάση των νέων τεχνολογιών που είναι η πληροφορία και η γνώση καθώς και η εμπορευματοποίησή τους. Επίσης παρουσιάζω τις αλλαγές στη παραγωγική διαδικασία που οφείλονται στις νέες τεχνολογίες. Αναφέρω τον ορισμό της πληροφορίας , βάσει του οποίου, η πληροφορία είναι το αποτέλεσμα επεξεργασίας δεδομένων. Κατόπιν κάνω αναφορά στην αναγκαιότητα της. Στη συνέχεια παρουσιάζω τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά της. Η πληροφορία διαθέτει τη δική της ποιότητα, τα χαρακτηριστικά της οποίας αναλύονται. Τέλος κρίσιμο σημείο αποτελεί η ασφάλεια της πληροφορίας σε οποιοδήποτε σημείο και είδος αν βρίσκεται. Παρουσιάζω την έννοια της οικονομικής ανάπτυξης, στοιχεία που αφορούν την ιστορική της εξέλιξη καθώς επίσης και τους προσδιοριστικούς της παράγοντες. Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών έχει θετική επίδραση στον οικονομικό τομέα μιας χώρας . Παρουσιάζω στοιχεία που αφορούν τη σχέση της πληροφορίας με την παγκοσμιοποίηση . Κάνω αναφορά στην έννοια της «ψηφιακής οικονομίας». Επίσης στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζω το διαδίκτυο, ως κύρια αιτία της παγκοσμιοποιημένης δράσης των νέων μέσων αλλά και ως καινοτομική εφαρμογή της ψηφιοποίησης και της σύγκλισης. Γίνεται επίσης αναφορά στις εφαρμογές διαδικτύου και ειδικότερα στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Παρουσιάζω την πληροφορία στο εσωτερικό της επιχείρησης. Κάνω αναφορά στα πληροφοριακά συστήματα και στα συστήματα ανάκτησης πληροφορίας και πώς αυτά συμβάλλουν στο management αποφάσεων της επιχείρησης. Παρουσιάζω νέες μορφές απασχόλησης που δημιουργούνται λόγω της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας καθώς και τις επιδράσεις της στις συνθήκες εργασίας. Τέλος κλείνω με την ανάδειξη των προκλήσεων που δημιουργούνται για τον εργαζόμενο ενώ προσδιορίζεται και η τροπή που παίρνει το μέλλον της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογία της πληροφορίας
Κοινωνία της πληροφορίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.