Η δημογραφική ωρολογιακή βόμβα: οι διακρίσεις σε βάρος των ηλικιωμένων: τα προβλήματα των εθνικών μειονοτήτων = The demographic time bomb: discrimination against the elderly: the problems of ethnic minorities »

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η δημογραφική ωρολογιακή βόμβα: οι διακρίσεις σε βάρος των ηλικιωμένων: τα προβλήματα των εθνικών μειονοτήτων = The demographic time bomb: discrimination against the elderly: the problems of ethnic minorities »

Τσούνη, Ευαγγελία

Στην εργασία αυτή αρχικά διερευνάται το θέμα του δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδας, όπου οφείλεται κυρίως στην πληθυσμιακή συρρίκνωση του έθνους και επηρεάζει όχι μόνο την χώρα μας αλλά έχει λάβει και διεθνείς διαστάσεις. Αναφέρονται διεξοδικά οι επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος στην ανάπτυξη της χώρας καθώς και τα αίτια που οδήγησαν σε αυτό. Κατόπιν, εξετάζονται οι προβλέψεις και οι προοπτικές για το μέλλον του πληθυσμού της χώρας και εν κατακλείδι αναγράφονται οι προτάσεις αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος. Στη συνέχεια, συζητούνται οι δυσκολίες των εθνικών μειονοτήτων στη χώρα μας.. Αναλύονται η εθνοφυλετική σύνθεσή τους, η πολιτισμική τους ιδιαιτερότητά τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο οικογενειακό και θρησκευτικό περιβάλλον, στην οικονομική ζωή και στις συνθήκες διαβίωσης τους. Εν τέλει γίνεται αναφορά στην αστικοποίηση και την χωροταξική κατανομή του μουσουλμανικού πληθυσμού καθώς και στις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που υφίστανται ως προς τις μειονότητες. Τέλος, γίνεται μνεία στις διακρίσεις που τελούνται εις βάρος των ηλικιωμένων, δίνοντας έμφαση στη σχέση που έχουν με την οικογένεια και το γενικότερο κοινωνικό σύνολο. Προκειμένου να αναδειχθεί το φαινόμενο της διάκρισης σε βάρος της τρίτης ηλικίας, διεξάχθηκε μια έρευνα που εξετάζει την ποιότητα της ζωής τους όπως εκτιμάται από τους ίδιους τους ηλικιωμένους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ηλικιωμένοι εκτιμούν την ποιότητα ζωής τους πάνω απ το μέτριο, υπήρξαν συσχετισμοί μεταξύ ηλικίας και οικονομικής κατάστασης καθώς και των 7 υποενοτήτων, όπως επίσης διαπιστώσαμε ότι δεν έπαιξαν ρόλο στις απαντήσεις το φύλλο σε αντίθεση με την απόκτηση παιδιών των ερωτηθέντων ενώ φάνηκε ότι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση και το μορφωτικό επίπεδο επηρέασε τις απαντήσεις τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημογραφία
Μειονότητες - Εκπαίδευση - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.