Ο ρόλος της επιστήμης της ελεγκτικής στην πάταξη της φοροδιαφυγής

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Ο ρόλος της επιστήμης της ελεγκτικής στην πάταξη της φοροδιαφυγής

Καραντζάς, Ελευθέριος

Η παρούσα εργασία ασχολείται με το θέμα της φοροδιαφυγής και τη συμβολή της επιστήμης της ελεγκτικής στην πάταξή της. Οι συνηθέστεροι τρόποι με τους οποίους περιγράφονται τα φαινόμενα της φοροδιαφυγής είναι ανά κατηγορία φόρου, οικονομικού τομέα ή επαγγελματικής δραστηριότητας. Η κατα-γραφή αυτή είναι βέβαια ενδεικτική, καθώς οι τρόποι φοροδιαφυγής μεταβάλλονται με την πά-ροδο του χρόνου. Πρωταρχικός σκοπός του ελέγχου μίας επιχείρησης είναι η διαπίστωση περί της ορθής ή μη παρουσίασης της οικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων μίας οικονομικής μονάδας στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, σύμφωνα με τις γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές (εξωτερικός έλεγχος) ή της λειτουργίας της μονάδας σύμφωνα με την προκαθορισμένη διοικητική πολιτική (εσωτερικός έλεγχος). Ο θεσμός της Ελεγκτικής στην κοινωνία σχετίζεται με την ανάγκη για τη μετάδοση (προς τους διάφορους χρήστες) αξιόπιστων οικονο-μικών πληροφοριών, που αφορούν στη δραστηριότητα μεγάλων και πολύπλοκων οικονομικών οργανισμών της σύγχρονης κοινωνίας. Παράλληλα μέσω των ελεγκτικών μηχανισμών προλαμβάνονται και καταστέλλονται απάτες, παρατυπίες και παράνομες οικονομικές δραστηριότητες, ελέγχονται χρηματοοικονομικές υποθέσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες που αποκρύπτουν εισοδήματα στις φορολογικές τους δηλώσεις, ελέγχεται η φοροδιαφυγή μέσω μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων σε παράκτιες (offshore) εταιρίες κ.ά. Επίσης, η εντατικοποίηση των ελέγχων είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση της συστηματικής φοροδιαφυγής από άτομα με μεγάλο πλούτο και ελεύθερους επαγγελματίες με υψηλά εισοδήματα, συμπεριλαμβανομέ-νης της ποινικής δίωξης των μεγαλύτερων παραβατών, την ενίσχυση του προγράμματος ελέγχων των δηλώσεων και των πληρωμών.

Thesis
NonPeerReviewed

Φοροδιαφυγή
Ελεγκτική (Λογιστική)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)