Μελέτη λειτουργίας του ERP σε μικρομεσαία επιχείρηση και σύγκριση του με το προηγούμενο λογισμικό της επιχείρησης: μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Μελέτη λειτουργίας του ERP σε μικρομεσαία επιχείρηση και σύγκριση του με το προηγούμενο λογισμικό της επιχείρησης: μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα

Χασαρίδης, Δανιήλ

Στην εργασία γίνεται μια συνοπτική ιστορική αναδρομή, αναφέρονται οι λόγοι που οδήγησαν και κατέστησαν τα συστήματα erp σημαντικά εργαλεία των επιχειρήσεων καθώς και διάφορα είδη πληροφοριακών συστημάτων που υπάρχουν στην αγορά. Θα αναφέρουμε την έννοια και τα γενικά χαρακτηριστικά των πληροφοριακών συστημάτων erp. Θα γίνει μια δομική προσέγγιση ενώ αναλύεται ο τρόπος επιλογής από την επιχείρηση και ο τρόπος λειτουργίας ενός συστήματος erp. Τέλος, μέσα από την έρευνα που έχει γίνει ,θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα και θα αναφέρουμε μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα από την αλλαγή των πληροφοριακών συστημάτων. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο, να αναδείξει τα οφέλη που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις από την χρήση και από την αλλαγή ενός πληροφοριακού συστήματος σχεδιασμού επιχειρησιακών πόρων και σκοπός της είναι στα παρακάτω κεφάλαια, μέσω πραγματικής έρευνας σε λογιστήρια επιχειρήσεων τα οποία λειτουργούν με κάποιο συγκεκριμένο λογισμικό πρόγραμμα, να καταφέρει να δώσει στον αναγνώστη ουσιαστικές πληροφορίες για τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα που εμφανίζονται από την αλλαγή και την χρήση του erp μέσα σε μια επιχείρηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Greek

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)